U Radenskoj Adriatic volimo surađivati s medijima te uz njihovu pomoć prenositi poruke kupcima. Ponosimo se svojom otvorenošću i kooperativnošću te ćemo rado odgovoriti na vaša pitanja – neovisno o tome odnose li se ona na naše proizvode, poslovanje cijelog tvrtke ili čak na naše krovno društvo Kofola.

Ako trebate informacije koje niste pronašli na našoj internetskoj stranici ili u materijalima za medije, odgovore će vam pomoći pronaći

Natalija Kreft Lovrenčec
Odnosi s javnošću

[email protected]
+386 (0)41 393 639