Kompanija STUDENAC d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim dana 25. 5. 2018 stupa na snagu „Odredba (EU) 2016/679 GDPR), koja se tiče obrade osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali sukladno s Odredbom, informiramo vas o vašim pravima s gledišta zaštite osobnih podataka kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.  

Dakle, koja su vaša prava prema Odredbi (EU)?

Upoznat sam, da:

  • Mogu zatražiti pristup mojim osobnim podacima
  • Mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • Mogu zatražiti brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)
  • Mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • Mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • Mogu prigovarati na obradu osobnih podataka
  • Mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu, ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Više o sadržaju prava potražite ovdje:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka-studenac

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih kao i administrativnih mjera.  Vaši osobni podaci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zakonskih razloga), a u našim sistemima i procesima su zaštićeni, tzn. postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

Koje osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, na kojoj osnovi i kako dugo ih pohranjujemo?

Vaše osobne podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i u svrhu slanja e-pošte vezane uz aktivnosti naše kompanije (informacije o raznim događanjima, novim proizvodima, novim nagradnim igrama itd.). Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakta, to jest ime, prezime i e-mail kontakt.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo (obrađujemo) do otkaza Vaše suglasnosti. Nakon otkaza suglasnosti, trajno ćemo ih izbrisati.

Kao potpisnici ovog pristanka, obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu suglasnost na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik s naznakom: „GDPR“ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Kome prenosimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim osobama, niti omogućavamo trećim osobama da se s njima upoznaju (izvan tvrtke Studenac), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadatci vezano za obradu podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke je tvrtka MEMENTO d.o.o., Naselje Gredice 5, 9233 Odranci, ID za PDV: SI10893598.

Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Na kraju vas želimo uvjeriti da su vaši podaci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podacima.

U slučaju pitanja u vezi GDPR obratite se na:

E-pošta: [email protected]

STUDENAC d.o.o.
Matije Gupca 120
34551 Lipik, Hrvatska

Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Studencu, pročitajte:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka-studenac