Osim ako nije drugačije navedeno, vlasnička prava na sav sadržaj ima Radenska d.o.o..
Svako kopiranje, reproduciranje, emitiranje ili prijenos bez prethodnog pismenog dopuštenja Radenska d.o.o. je zabranjeno osim za osobne, nekomercijalne ili edukativne svrhe.

Sadržaj na ovoj stranici je informativnog značaja. Radenska d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz korištenja sadržaja sa ove web stranice. Radenska d.o.o. isto tako ne preuzima bilo kakvu odgovornost za točnost, potpunost, prikladnost i dostupnost informacija objavljenim na stranicama www.radenska.hr