Kompanija RADENSKA d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim, dana 25. 5. 2018 stupa na snagu Uredba (EU) 2016/679 (Uredba GDPR), koja se odnosi na obradu osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali u skladu s predmetnom Uredbom, informiramo Vas o Vašim pravima sa stajališta zaštite osobnih podataka kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.  

Dakle, koja su Vaša prava u skladu s predmetnom Uredbom?

Upoznat/a sam:

  • da mogu zatražiti pristup mojim osobnim podatcima
  • da mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • da mogu zatražiti brisanje osobnih podataka („pravo na zaboravˮ)
  • da mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • da mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • da mogu uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  • da mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Više o sadržaju prava potražite ovdje:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka

Pristup Vašim osobnim podatcima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih i administrativnih mjera. Vaši osobni podatci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zbog zakonskih razloga), a u našim su sustavima i procesima zaštićeni, odnosno postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

Koje osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, na kojoj osnovi i kako dugo ih pohranjujemo?

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole i u svrhu slanja e-pošte povezane s aktivnošću naše kompanije (informacije o različitim događanjima, novim proizvodima, novim nagradnim igrama itd.). Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakte, to jest ime, prezime i adresu elektroničke pošte za kontakt.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo (obrađujemo) do otkaza Vaše privole. Nakon otkazivanja privole trajno ćemo ih izbrisati.

Kao potpisnike ove privole obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu privolu na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPRˮ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Kome prenosimo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke niti prenosimo trećim osobama niti im omogućujemo da se s njima upoznaju (izvan tvrtke Radenska), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadatci povezani s obradom podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jest tvrtka MEMENTO d.o.o., Naselje Gredice 5, 9233 Odranci, ID za PDV: SI10893598.

Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Naposljetku, želimo Vas uvjeriti da su Vaši podatci pouzdano zaštićeni i da njima raspolažemo na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podatcima.

U slučaju pitanja u vezi s GDPR-om obratite se na adresu:

E-pošta: [email protected]

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Radenskoj pročitajte:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka