Kompanija STUDENAC d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim dana 25. 5. 2018 stupa na snagu „Odredba (EU) 2016/679 GDPR), koja se tiče obrade osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali sukladno s Odredbom, informiramo vas o vašim pravima s gledišta zaštite osobnih podataka kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.  

Dakle, koja su vaša prava prema Odredbi (EU)?

Upoznat sam, da:

  • Mogu zatražiti pristup mojim osobnim podacima
  • Mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • Mogu zatražiti brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)
  • Mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • Mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • Mogu prigovarati na obradu osobnih podataka
  • Mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu, ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Više o sadržaju prava potražite ovdje:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka-studenac

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih kao i administrativnih mjera.  Vaši osobni podaci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zakonskih razloga), a u našim sistemima i procesima su zaštićeni, tzn. postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

Koje osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, na kojoj osnovi i kako dugo ih pohranjujemo?

Vaše osobne podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i u svrhu odgovora na Vašu prijavu/molbu za donaciju Radenskinih proizvoda. Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakta, to jest ime, prezime i e-mail kontakt.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo (obrađujemo) do otkaza Vaše suglasnosti. Nakon otkaza suglasnosti, trajno ćemo ih izbrisati.

Kao potpisnici ovog pristanka, obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu suglasnost na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik s naznakom: „GDPR“ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Kome prenosimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim osobama, niti omogućavamo trećim osobama da se s njima upoznaju (izvan tvrtke Studenac), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadatci vezano za obradu podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke je tvrtka Frontlab d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota, ID za DDV SI26955881.

Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Na kraju vas želimo uvjeriti da su vaši podaci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podacima.

U slučaju pitanja u vezi GDPR obratite se na:

E-pošta: [email protected]

STUDENAC d.o.o.
Matije Gupca 120
34551 Lipik, Hrvatska

Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Studencu, pročitajte:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka-studenac