Kompanija RADENSKA d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim, dana 25. 5. 2018 stupa na snagu Uredba (EU) 2016/679 (Uredba GDPR), koja se odnosi na obradu osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali u skaldu s predmetnom Uredbom, informiramo Vas o Vašim pravima sa stajališta zaštite osobnih podataka i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.  

Dakle, koja su Vaša prava u skladu s predmetnom Uredbom?

Upoznat/a sam:

  • da mogu zatražiti pristup mojim osobnim podatcima
  • da mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • da mogu zatražiti brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)
  • da mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • da mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • da mogu uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  • da mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Više o sadržaju prava potražite ovdje:

www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka

Pristup Vašim osobnim podatcima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih i administrativnih mjera. Vaši osobni podatci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zbog zakonskih razloga), a u našim su sustavima i procesima zaštićeni, odnosno. postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo na zemelju Vaše privole i u svrhu odgovora na Vašu prijavu/molbu za donaciju Radenskinih proizvoda. Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakta, to jest ime i prezime, adresu elektroničke pošte za kontakt i broj telefona.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo kao osnovni podatak samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje upotrijebljeni, ali najviše za razdoblje od 12 mjeseci. Nakon tog vremena trajno ćemo ih izbrisati.

Obvezujemo se da ćemo prikupljene osobne podatke obrađivati samo u prethodno navedenu svrhu. U slučaju da postoji potreba za drugačiju obradu ili prosljeđivanje informacija trećim stranama, unaprijed ćemo kontaktirati s Vama i zatražiti Vašu privolu (osim ako je to zakonski određeno).

Kao potpisnike ove privole pristanka obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu privolu na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPR ili to možete učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected] 

Vaši osobni podatci obrađuju se isključivo u Radenskoji i neće se prenijeti trećim stranama.

Na kraju Vas želimo uvjeriti da su Vaši podatci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podatcima.

U slučaju pitanja u vezi s GDPR-om obratite se na adresu:

E-pošta: [email protected]

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija


Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Radenskoj pročitajte:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka