Kompanija RADENSKA d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim, dana 25. 5. 2018 stupa na snagu Uredba (EU) 2016/679 (Uredba GDPR), koja se odnosi na obradu osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali u skladu s predmetnom Uredbom, informiramo Vas o Vašim pravima sa stajališta zaštite osobnih podataka kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.  

Dakle, koja su Vaša prava u skladu s predmetnom Uredbom?

Upoznat/a sam:

  • da mogu zatražiti pristup mojim osobnim podatcima
  • da mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • da mogu zatražiti brisanje osobnih podataka („pravo na zaboravˮ)
  • da mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • da mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • da mogu uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  • da mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Više o sadržaju prava potražite ovdje:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka

Pristup Vašim osobnim podatcima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih i administrativnih mjera. Vaši osobni podatci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zbog zakonskih razloga), a u našim su sustavima i procesima zaštićeni, odnosno postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

Koje osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, na kojoj osnovi i kako dugo ih pohranjujemo?

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole i u svrhu slanja e-pošte povezane s aktivnošću naše kompanije (informacije o različitim događanjima, novim proizvodima, novim nagradnim igrama itd.). Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakte, to jest ime, prezime i adresu elektroničke pošte za kontakt.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo (obrađujemo) do otkaza Vaše privole. Nakon otkazivanja privole trajno ćemo ih izbrisati.

Kao potpisnike ove privole obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu privolu na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPRˮ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Kome prenosimo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke niti prenosimo trećim osobama niti im omogućujemo da se s njima upoznaju (izvan tvrtke Radenska), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadatci povezani s obradom podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jest tvrtka Frontlab d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota, ID za DDV SI26955881.

Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Naposljetku, želimo Vas uvjeriti da su Vaši podatci pouzdano zaštićeni i da njima raspolažemo na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podatcima.

U slučaju pitanja u vezi s GDPR-om obratite se na adresu:

E-pošta: [email protected]

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Radenskoj pročitajte:
www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka