Kompanija RADENSKA d.o.o. prema vlastitoj koncepciji i dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Međutim dana 25. 5. 2018 stupa na snagu „Odredba (EU) 2016/679 GDPR), koja se tiče obrade osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali sukladno s Odredbom, informiramo vas o vašim pravima s gledišta zaštite osobnih podataka kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.

Dakle, koja su vaša prava prema Odredbi (EU)?

Upoznat sam, da:

  • Mogu zatražiti pristup mojim osobnim podacima
  • Mogu zatražiti ispravak osobnih podataka
  • Mogu zatražiti brisanje osobnih podataka ("pravo na zaborav“)
  • Mogu zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
  • Mogu zatražiti prenosivost osobnih podataka
  • Mogu prigovarati na obradu osobnih podataka
  • Mogu podnijeti pritužbu nadležnom tijelu, ako smatram da obrada osobnih podataka krši propise o zaštiti osobnih podataka.

 

Više o sadržaju prava potražite ovdje:

http://www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih kao i administrativnih mjera.  Vaši osobni podaci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zakonskih razloga), a u našim sistemima i procesima su zaštićeni, tzn. postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i u svrhu odgovora na Vaše postavljeno pitanje. Od Vas dobivamo opće osobne podatke identifikacije i kontakta, to jest ime i prezime i e-mail kontakt.

Osobne podatke identifikacije i kontakta prikupljamo i pohranjujemo kao osnovni podatak samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od 12 mjeseci. Nakon tog vremena trajno ćemo ih izbrisati.

Obvezujemo se da ćemo prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedenoj svrsi. U slučaju da postoji potreba za drugačiju obradu ili proslijeđenje informacija trećim stranama, unaprijed ćemo vas kontaktirati i zatražiti vaš pristanak (osim ako to zakonski nije određeno).

Kao potpisnici ovog pristanka, obavještavamo Vas da u bilo kojem trenutku možete otkazati danu suglasnost na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPR“ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: gdpr at-no-spam radenska dot-no-spam si

Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo u Radenskoji i neće se prenijeti trećim stranama.

Na kraju vas želimo uvjeriti da su vaši podaci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podacima.

 

U slučaju pitanja u vezi GDPR obratite se na:

E-pošta: GDPR at-no-spam radenska dot-no-spam si

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija


Za više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka u Radenskoj, pročitajte:

http://www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka